tacke_junij18

Besedilo: Marina Dermastia

Ob besedi gobar verjetno ne pomislite na žival, no, morda pomislite na tisto dvonogo, ki se jeseni podi po gozdu s košaro za nabiranje gob. Gobar pa je tudi ime metulja, ki  ga bomo spoznali danes.

Raznoliki uničevalec

Znanstveno ime gobarja je Lymantria dispar. Oba dela imena izvirata iz latinščine, »lymantria« pomeni »uničevalec«, »dispar« pa kaže na različnost samca in samice.

Dlakasta mala strupenjača

Če v začetku maja obiščete sredozemska območja, npr. hrvaški otok Cres, kjer med naravnim rastlinjem uspeva vednozeleni hrast – črnika, ne morete zgrešiti drobcenih, do pol centimetra velikih, črnih palčk. To so ličinke, metuljevim rečemo gosenice, ki so se ravno izlegle iz prav tako drobnih, kot makovo zrno velikih jajčec. Mlade gosenice so tako lahke, da jih po bližnji okolici raznaša veter. Po vsem telesu imajo dolge goste dlačice. Dlačice so za človeka strupene in povzročajo lahko hujša vnetja kože.

Dlakasta velika strupenjača

Gosenice se nato preselijo na drevesa. Najraje imajo hraste črnike, kjer maja in junija obžirajo njihove liste. Ko zmanjka hrane, pa je zanje dobro tudi listje drugih dreves in grmovnic. Gosenice predejo nitke, po katerih se spuščajo.

Mumija

Gosenica se po dveh mesecih preobrazi v dlakavo temno rjavo bubo – mumijo. Pred zabubljenjem gosenica z nitkami poveže nekaj listov in se zaprede med spete liste. Včasih se bube z nitkami pritrdijo na lubje dreves, plodove, kamne ali na mize, stole, skratka kamorkoli.

Končno metulj

Po dveh tednih iz bube izleti metulj. Tako kot telo gosenice je tudi njegovo telo dlakasto. Vitki samci letijo, čokate in debele samice pa se le malo oddaljijo od mesta, kjer so se izlegle. Odložijo od 120 do 900 jajčec v večplastne lepljive kupčke in jih pokrijejo z dlačicami. Samica odloži jajčeca do sredine avgusta in nato pogine.

Gobar ima veliko sovražnikov, ki skrbijo za ravnotežje v naravi

Čeprav je gosenic gobarjev lahko izjemno veliko in lahko povzročijo precejšnjo škodo na rastlinju, pa za ravnotežje v biološkem naravnem sistemu poskrbijo številni naravni plenilci gobarjev. Veliko ličink drugih žuželk zajeda gosenice gobarja. Gosenice pa so tudi priljubljena hrana hroščev moškatnikov in njihovih ličink ter slasten obrok ptičem, predvsem smrdokavram in kukavicam; z bubami pa se sladkajo detli. Z gosenicami gobarja se hranijo miši, metulje pa lovijo netopirji.

Gobar je tujerodna invazivna vrsta v Ameriki

In žal spet ne moremo brez našega vpliva. Gobarja smo iz naravnega okolja Evrope v drugi polovici 19. stoletja, sicer nehote, prenesli v Ameriko. Tam se je dobro udomačil in se izjemno namnožil, saj njegovega števila ne nadzorujejo naravni sovražniki. Vsako leto povzroča velikansko škodo na listavcih in je uvrščen kar med 100 najnevarnejših tujerodnih vrst na svetu.

Objavljeno v Pilu, junij 2018