skrivnezdruzbe_junij19

OD MERLINA DO GANDALFA: DRUIDI

 

Dragi pilovci, počasi se poslavljamo od skrivnih bratovščin. Toda ne skrbite. Skrivnosti bodo ostale. Naša tema v naslednjem šolskem letu bodo namreč največje skrivnosti zgodovine. Vse bomo obiskali: zločine, morske globine, nebo, znanost, um, duhove, divjino … Česar ne bomo znali pojasniti, bo ostal vaš izziv. Naš današnji obisk pa velja skrivnostnemu svetu ljudstva, ki je na vrhuncu moči obvladovalo pol velike Evrope. Imenovali so se Kelti in tudi naši kraji so bili prostor njihovih skrivnosti.

Skrivnostni svečeniki

Julij Cezar je na svojem osvajalnem pohodu v Galijo postal pozoren na posebno skupino,  združbo svečenikov, imenovanih druidi. Ker so se njihovi obredi zelo razlikovali od rimskih, je poročal o njih: Ukvarjajo se z verskimi zadevami, vodijo javne in zasebne žrtvene obrede, kot jih zahtevajo njihova verska pravila. Razmišljajo o nebesnih telesih in njihovem gibanju, o razsežnostih sveta, o naravi stvari, o mogočnosti bogov in njihovi vlogi. V svojih knjigah Cezar pripoveduje, da druidi vsako leto priredijo zasedanje na posvečenem kraju in ne dovolijo, da bi se vsebina njihovih naukov zapisala, ker nočejo, da bi se vera razširila. Tako se je, zavita v svet skrivnosti, po Cezarjevi zaslugi rodila legenda o druidih

Nadaljevanje preberi v junijski številki Pila.