Jabolka

Učiteljica: »Kristina, če bi imela v eni roki 5 jabolk, v drugi roki pa 6 jabolk, potem bi imela?« Kristina: »Zelo velike roke, gospa učiteljica!«