Krokodil

Učiteljica vpraša Bojana: “Kako črkuješ krokodil?” Bojan ji odgovori: “Ko ko d r i l.”

“To ni pravilno,” mu odvrne učiteljica.

“Mogoče res ni pravilno, vendar ste me vprašali, kako črkujem jaz.”