Lastovke

Učiteljica vpraša Janezka: “Zakaj lastovice pozimi odletijo na jug?” Janezek odgovori: “Ker peš ne bi daleč prišle!”