Po sredi

Zgoraj je vesolje, spodaj je trava. Kaj je po sredi? Po sredi je četrtek.